Posted on

הדברה של מזיקים לשיפור איכות החיים בבית או בעסק

פתרון מושלם לאיכות חיים בבית - הדברה וריסוס

הדברה היא תחום החיסול וההרחקה של מזיקים שונים בחיינו, המזיקים יכולים להיות מכרסמים, דו חיים,יונקים, עופות ואף צמחים. ההדברה נותנמת לנו מענה נרחב בפני קשת שלמה של מזיקים המאיימים על איכות חינו ובריאותנו. הדברה נעשית במגוון צרות ושיטות, היא נעשית על ידי מדביר מוסמך ואחראי, האחריות נחוצה ביותר במקצוע זה מכיוון שפעמים רבות יש צורך לפזר ולהפיץ רעלים שפוגעים במזיק אך גם מסכנים אותנו. עולם ההדברה נחלק לכמה, מבחינת שיטות ההדברה אז ישנן השיטות המשתמשות בחומרים כימיים, ישנן השיטות הירוקות המשתמשות בחומרים אורגנים ומתמחזרים בקלות, וישנן השיטות האלקטרוניות הפועלות באמצעים טכנולוגים מרחביים בהבסת המזיק. הדברה דרושה לצרכים שונים כגון השדה הבייתי לשימור איכות החיים הטובה בבית. השדה החקלאי בשימור תפוקת השדה וגידוליו על ידי הכחדת צמחיה פולשת, חיות שדה וחרקים. השטח המונצפילי בו יש לפקח על מחלות של חיות עזובות ככלבת וכו’.

השיטה הכימית אפקטיבית אך מסוכנת

בשנים האחרונות חל מפנה בתחום ההדברה לאחר שנים בו הפתרון הנפוץ היה להשתמש בהדברה הכימית, התגלה שהרעלים בהם השתמשו בהדברה הכימית מחלחלים בעודם רעילים למיי התהום, נותרים זמן ארוך מאד לא מפורקים ואפקטיבים באדמה, מסכנים מאד את בני האנוש ושוכני הבית שבסביבתם ופוגעים פגיעה היקפית וקולקטיבית בחיות ובצמחיה שלא להם יועדה ההדברה. היום ישנו איסור על נפיצותם והיקף השימוש הרווח ברעלים אלו, במיוחד משפחת הרעלים הזרחניים אשר בהם הותר השימוש רק במקרים בהם אין ברירה אחרת ואז תוך נקיטת בטיחות מרבית שלא לפגוע כל בבני האדם ומעט ככול האפשר בסביבה.

הדברה ביולוגית ההדברה החדשה

הדברה אקלוגית, ירוקה, אורגנית, ביולוגית, כול אלו שמות שונים לאותו תחום חדש שמאז פיתוח תודעה אקלוגית והבנה לחשיבות ערכי הסביבה מחליפה את ההדברה האקולוגית, הדברה זו באה לתת מענה לאותם מזיקים שההדברה הכימית נתנה אך מתוך הבטחה שחומריה לא יפגעו בסביבה, יתפרקו במהרה ויאבדו את רעילותם, לא יסכנו מגוון גדול ולא סלקטיבי של חיים שיחשפו אליה ובהם בני האדם. ההדברה האקולוגית היא יותר מטרנד חולף, היא מייצגת תפיסת עולם טכנולוגית וברת קיימא הנטועה בהבנת העולם שלנו, תהליכיו וצרכי התחדשותו ושימורו.

Leave a Reply